Adatkezelés / Privacy Statement

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy bemutassa azon módszereket, melyeket alkalmazva cégünk, a Solvenest Kft (továbbiakban: Solvenest) adatokat – beleértve az ön személyes adatait – gyűjtünk, felhasználunk és megosztunk. Az Adatvédelmi tájékoztató bemutatja továbbá az ön döntési lehetőségeit a gyűjtött, felhasznált és megosztott adatokkal kapcsolatban.

 

Kapcsolatfelvétel

A gyűjtött, felhasznált és megosztott adatok kezelője a Solvenest Kft. Kérjük vegye figyelembe, hogy amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, rendszereink és az ön fiókjának biztonsága érdekében előfordulhat, hogy ellenőriznünk kell az ön személyazonoságát, mielőtt teljesíthetnénk kérését.

 

A gyűjtött adatok köre

A weboldalunk használata során ön adatokat bocsájt rendelkezésünkre, melyeket a Solvenest tárol és kezel. Ilyen adatok lehetnek:

 

Az ön által nyújtott adatok:

Az ön által nyújtott adatok lehetnek:

az ön neve, e-mail címe, címe és irányítószáma, fizetési módja(i) és telefonszáma. Bizonyos esetekben szükségünk lehet az ön személyi igazolvány számára, adószámára vagy közösségi adószámára a számlázás megkönnyítése érdekében és azért, hogy megfelelhessünk a hatályos adózásról szóló jogszabályoknak. Ezeket az adatokat több eltérő módon gyűjtjük, ideértve azt is, amikor a szolgáltatásunk használata közben azokat megadja, interakciót kezdeményez az ügyfélszolgálatunkkal, vagy részt vesz felmérésekben vagy marketing promóciókban;

az ön által adott értékelések, nyilvános vélemények, visszajelzések, fiókbeállítások, valamint minden olyan cselekmény, mely során ön adatot szolgáltat a részünkre a szolgáltatáson keresztül vagy azon kívül.

Automatikusan gyűjtött adatok:

A weboldal használata során automatikusan adatokat gyűjtünk önről és a szolgáltatásunk használatáról, a velünk folytatott interakcióiról és a hirdetéseinkről, valamint információkat az ön által használt hálózatról, a hálózati eszközökről és a számítógépéről vagy más eszközökről, amelyeket a szolgáltatásunk eléréséhez használhat. Ez az információ a következőket tartalmazza:

a Solvenest szolgáltatásban történő aktivitását;

email-, Facebook-, vagy SMS üzeneteinkkel, „push” üzeneteinkkel vagy egyéb üzeneteinkkel való interakcióit;

az ügyfélszolgálatunkkal folytatott interakcióinak részletei, például a kapcsolatfelvétel dátuma, időpontja és oka, a beszélgetések leirata, valamint ha felhív minket, a telefonszáma és a hívásfelvételek;

eszközazonosítók vagy más egyedi azonosítók, beleértve a hálózati eszközöket is;

visszaállítható eszközazonosítók (más néven hirdetési azonosítók), például mobileszközökön és táblagépeken, amelyek tartalmazzák ezeket az azonosítókat (további információkért lásd a Sütik és online hirdetés bekezdést);

eszköz- és szoftverjellemzők (például típus és konfiguráció), csatlakozási információk, beleértve a típust (wifi, mobil), statisztikák az oldalmegtekintésekről, hivatkozó forrás (például hivatkozási URL-ek), IP-cím (amely megadhatja nekünk az általános tartózkodási helyet), böngésző és szabványos webszerver naplóinformációk;

sütik, webjelzők és más technológiák felhasználásával gyűjtött információk, ideértve a hirdetési adatokat is (például a hirdetések elérhetőségéről és kézbesítéséről, a webhely URL-jéről, valamint a dátumról és az időről). (További információkért lásd a Sütik és online hirdetés bekezdést.)

Partnereink által rendelkezésünkre bocsájtott adatok:

Információkat gyűjtünk más cégektől, akikkel kapcsolatban áll („Partnerek”). A Partnerek által nyújtott adatok a Partner szolgáltatások jellegétől függően változhatnak, és a következőket tartalmazhatják:

a Solvenestre vonatkozó keresési lekérdezések és parancsok, amelyeket Ön a Partner-eszközökön vagy a hangsegéd-platformokon hajt végre;

a szolgáltatás aktiválására vonatkozó információk, például az Ön e-mail címe vagy egyéb elérhetőségei;

IP-címek, eszközazonosítók vagy más egyedi azonosítók, valamint a hozzájuk tartozó előre fizetett promóciós, számlázási és felhasználói interfész-információk, amelyek támogatják a felhasználói hitelesítést, a Solvenest szolgáltatás regisztrációs élményét, a partneri fizetés feldolgozását és a Solvenest tartalom elérését.

Más forrásból származó adatok:

A fentieken túl a Solvenest egyéb forrásokból is hozzájuthat adatokhoz. Az így hozzáfért adatokat szintén a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezeljük, valamint betartjuk a vonatkozó adatforrás által előírt további korlátozásokat. Ezen adatforrások többek között lehetnek:

szolgáltatók, amelyek segítenek nekünk meghatározni az ön fizikai helyzetét az ön IP-címe alapjá,n a szolgáltatásunk testreszabása és a jelen Adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő egyéb felhasználások céljából;

biztonsági szolgáltatók, akik információkat nyújtanak számunkra a rendszereink biztonsága, a csalások megelőzése és a Solvenest-fiókok biztonságának védelme érdekében;

fizetési szolgáltatók, akik fizetési vagy egyenleg-információkat nyújtanak nekünk az önnel fennálló kapcsolatuk alapján;

online és offline adatszolgáltatók, amelyekből összesített demográfiai, érdeklődésen alapuló és online hirdetésekkel kapcsolatos adatokat szerzünk;

nyilvánosan elérhető források, például közösségi média platformokon nyilvánosan elérhető bejegyzések és az IP-címeket az internetszolgáltatókhoz társító nyilvános adatbázisokon keresztül elérhető információk.

Az adatok felhasználása

Az információkat szolgáltatásaink és marketingtevékenységünk nyújtására, elemzésére, kezelésére, továbbfejlesztésére és személyre szabására, az ön regisztrációjának, megrendeléseinek és kifizetéseinek feldolgozására, valamint az önnel folytatott kommunikáció céljára használjuk. Többek között ez magában foglalhatja az alábbi célokat:

az ön földrajzi helyzetének meghatározása, lokalizált tartalom szolgáltatása és annak elősegítése, hogy a beérkező megkeresésekre a leghatékonyabb és leggyorsabb módon válaszolhassunk;

a Partnerekkel történő együttműködés elősegítése, mely magában foglalja a Solvenest szolgáltatás nyújtását felhasználóink számára és a szolgáltatás népszerűsítését, az ön és a vonatkozó Partner közötti kapcsolatnak megfelelően;

a rendszereink biztonságossá tétele, csalások és visszaélések megelőzése, valamint a Solvenest fiókok biztonságának megőrzése;

a potenciálisan tiltott vagy illegális tevékenységek megelőzése, felderítése és kivizsgálása, ideértve a csalást is, valamint a feltételeink betartatása (például annak meghatározása, hogy ön jogosult-e a szolgáltatás ingyenes kipróbálására, valamint annak meghatározása, hogy egy adott eszköz használhatja-e a fiókot az Általános Felhasználási Feltételeinknek megfelelően;

célpiacunk elemzése és felhasználóink viselkedésének megértése, szolgáltatásunk fejlesztése (beleértve a felhasználói felület dizájnját és a szolgáltatás sebességét), valamint optimalizáljuk az ön számára nyújtott ajánlatainkat;

kommunikáció önnel a szolgáltatásainkkal és a legújabb híreinkkel kapcsolatban, beleértve Solvenest tartalmakat, információkat új funkciókról vagy játékokról, egyedi ajánlatokat, promóciós bejelentéseket, fogyasztói felméréseket és segítségnyújtást a szolgáltatással kapcsolatban (mint például jelszava visszaállítása). A kommunikáció több fajta csatornán keresztül is történhet, mint például emailen, Facebook üzeneten, „push” értesítésen, SMS üzeneten vagy online üzenetküldési felületen keresztül.

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóban leírt személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának jogalapja az érintett személyes adatoktól és attól a konkrét kontextustól függ, amelyekben gyűjtjük és felhasználjuk azokat.

Általában akkor gyűjtünk öntől személyes adatokat, ahol személyes adatokra van szükségünk ahhoz, hogy önnel szerződhessünk (például szolgáltatásaink nyújtása érdekében), ahol a feldolgozás jogos érdekeinknek felel meg, és nem írják felül az Ön adatvédelmi érdekeit vagy alapvető jogait (például az ön preferenciáinak megfelelő direkt marketing tevékenységeink), vagy ha ehhez ön hozzájárul (például az ön részvétele fogyasztói elégedettség mérésben vagy fókuszcsoportos kutatásban). Bizonyos esetekben jogi kötelezettségünk is lehet arra, hogy személyes adatokat gyűjtsünk öntől, vagy más módon szükségünk lehet a személyes adatokra az ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében (például a fizetési csalások megelőzése vagy az ön személyazonosságának megerősítése érdekében). Az ön személyes adatival (ideértve a jogalapokat és az átadási mechanizmusokat, amelyekre támaszkodunk), sütikkel vagy hasonló technológiákkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz e-mailben az info@solvenest.com címen.

 

Adatok továbbítása

Az ön adatait bizony esetekben továbbadhatjuk harmadik felek részére, az alábbiak szerint:

Szolgáltatók:

Más vállalatokkal, ügynökökkel vagy vállalkozókkal ("Szolgáltatók") működünk együtt, akik szolgáltatásokat végeznek a nevünkben vagy segítséget nyújtanak számunkra az ön részére nyújtott szolgáltatások biztosításához. A Szolgáltatók többek között elláthatnak marketing, reklám, kommunikációs, biztonsági, infrastrukturális és informatikai feladatokat, részt vehetnek szolgáltatásaink személyre szabásában és optimalizálásában, bankszámla- vagy egyenleginformációkat nyújthatnak, hitelkártya-tranzakciók vagy más fizetési módok feldolgozásában vehetnek részt, ügyfélszolgálati teendőket láthatnak el, valamint részt vehetnek az adatok elemzésében (ideértve a felhasználók szolgáltatásunkkal való interakciójára vonatkozó adatokat), a szolgáltatás továbbfejlesztésében és a fogyasztói felmérések feldolgozásában és kiértékelésében.

Partnerek:

A fent leírtak szerint ön kapcsolatban állhat egy vagy több partnerünkkel, ebben az esetben bizonyos információkat megoszthatunk velük annak érdekében, hogy koordinálhassuk velük a Solvenest szolgáltatás nyújtását és a Solvenest szolgáltatás elérhetővé tételét.

Promóciós ajánlatok:

Adott esetben olyan promóciós kampányokat folytathatunk, melyek megkövetelik, hogy megosszuk adatait harmadik felekkel. Az ilyen típusú promóciók teljesítése során megoszthatjuk az ön nevét és egyéb adatait a promóciós kampánnyal kapcsolatban. Felhívjuk figyelmét, hogy ezek a harmadik felek felelősek saját adatvédelmi gyakorlatukért.

Solvenest és mások védelme:

Solvenest és Szolgáltatói nyilvánosságra hozhatják és egyéb módon felhasználhatják az ön személyes és egyéb adatait, amennyiben megalapozottan úgy gondolják, hogy a nyilvánosságra hozatalra szükség van (a) bármely alkalmazandó törvény, rendelet, jogi eljárás vagy kormányzati kérelem teljesítéséhez, (b) az alkalmazandó feltételek érvényesítéséhez c) az illegális vagy feltételezett illegális tevékenységek (beleértve a fizetési csalást) felderítésének, továbbá biztonsági vagy technikai kérdések megoldásának, megelőzésének vagy egyéb módon történő kezelésének érdekében, vagy d) Solvenest, felhasználói, Szolgáltatói vagy Partnerei védelmének érdekében, a törvény által előírt vagy megengedett módon.

Üzleti transzferek:

Bármilyen átszervezés, egyesülés, eladás vagy az eszközök egyéb átruházása során az általunk tárolt adatok átadásra kerülnek, beleértve a személyes adatokat is, feltéve, hogy a fogadó fél vállalja, hogy az Ön személyes adatait jelen adatvédelmi tájékoztatóval összhangban kezeli.

Amikor az információk megosztása során személyes adatokat továbbítunk az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, mindig biztosítjuk, hogy az adatok a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakkal, valamint a hatályos törvényekkel összhangban kerüljenek továbbításra.

A fentiek mellett az alábbi módokon biztosíthat számunkra adatokat:

szolgáltatásunk bizonyos részei tartalmazhatnak olyan eszközt, amely lehetőséget nyújt önnek információk megosztására e-mailben, SMS-ben és közösségi vagy más megosztási alkalmazásokkal;

a közösségi bővítmények és hasonló technológiák lehetővé teszik az információk megosztását.

A közösségi bővítményeket és a közösségi alkalmazásokat maguk a közösségi hálózatok működtetik, ezekre a közösségi hálózatok saját felhasználási feltételei és az adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Az ön adatai és jogai

Kérhet hozzáférést személyes adataihoz, javíthatja vagy frissítheti az elavult vagy pontatlan személyes adatokat, amelyeket önről tárolunk. Kérheti azt is, hogy töröljük az önről tárolt személyes adatokat.

Bejelentkezést követően a profilján megtekintheti és módosíthatja az önről tárolt adatok egy részét, például a kapcsolattartási adatait, fizetési adatait és egyéb adatokat.

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az info@solvenest.com címen. Minden olyan kérelemre válaszolunk, amelyet olyan személyektől kapunk, akik az adatvédelmi törvényeknek megfelelően kívánják gyakorolni adatvédelmi jogaikat.

Megtilthatja személyes adatainak feldolgozását, kérhet minket, hogy korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását, vagy kérheti a tárolt személyes adatainak kiadását; ha az Ön beleegyezésével összegyűjtöttük és feldolgoztuk az Ön személyes adatait, akkor bármikor visszavonhatja beleegyezését; beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően végzett bármilyen adatfeldolgozás törvényességét, és nem fogja befolyásolni azon személyes adatainak feldolgozását, melyek nem az ön hozzájárulásával, hanem egyéb jogszerű úton kerülnek hozzánk; joga van panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál személyes adatainak gyűjtése és felhasználása miatt. Székhelyünk az Európai Unión belül Magyarországon található.

A Solvenest adott esetben megtarthat bizonyos információkat, hogy eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek és a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak. Megfelelő intézkedéseket teszünk a személyes adatok biztonságos módon történő megsemmisítésére vagy azonosításának megszüntetésére, amikor azokra már nincs szükség.

 

Biztonság

Megfelelő adminisztratív, logikai, fizikai és vezetői intézkedéseket alkalmazunk személyes adatainak védelme érdekében a megsemmisülés, lopás és illetéktelen hozzáférés, felhasználás és módosítás ellen. Ezeket az intézkedéseket úgy tervezték, hogy az ön személyes adatainak feldolgozásával járó kockázatoknak megfelelő szintű biztonságot nyújtsanak.

 

Egyéb webhelyek, platformok és alkalmazások

A Solvenest szolgáltatás nyújtható és/vagy felhasználható olyan funkciókon (például hangvezérlésen) keresztül, amelyeket harmadik fél platformjai működtetnek, vagy tartalmazhat linkeket olyan webhelyekre, amelyeket harmadik felek működtetnek, melyek adatvédelmi intézkedései eltérhetnek a miénktől. Például elérheti a Solvenest szolgáltatást olyan platformokon keresztül, mint játékrendszerek, intelligens tévék, mobil eszközök és számos más, internethez csatlakoztatott eszköz. Ezeknek a webhelyeknek és platformoknak külön és független adatvédelmi vagy adatpolitikai, adatvédelmi nyilatkozatai, közleményei és felhasználási feltételei vannak, amelyeket javasoljuk, hogy figyelmesen olvasson el. Ezenkívül találkozhat harmadik féltől származó alkalmazásokkal, amelyek a Solvenest szolgáltatással lépnek kapcsolatba.

 

Gyermekek

A Solvenest szolgáltatás előfizetéséhez 16 éves vagy annál idősebbnek kell lennie. Míg a 16 évesnél fiatalabb személyek igénybe vehetik a szolgáltatást, ezt csak szülő vagy törvényes gyám bevonásával, felügyeletével és jóváhagyásával tehetik meg.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató változásai

Időről időre frissítjük ezt az adatvédelmi tájékoztatót, reagálva a változó jogi, szabályozási vagy működési követelményekre. Az ilyen változásokról (ideértve azok hatálybalépésének idejét is) értesítjük a jogszabályoknak megfelelően. A Solvenest szolgáltatás további használata az ilyen frissítések hatálybalépését követően a változások megerősítését és (adott esetben) elfogadását jelenti. Ha nem kívánja tudomásul venni vagy elfogadni a jelen Adatvédelmi tájékoztató frissítéseit, törölheti a Solvenest szolgáltatás használatát.

 

Sütik és internetes hirdetések

Mi és Szolgáltatóink különböző okokból sütiket és más technológiákat (például webjelzőket), valamint visszaállítható eszközazonosítókat használunk. Szeretnénk, ha tájékozódna ezeknek a technológiáknak a használatáról, ezért ez a szakasz elmagyarázza az általunk használt technológiák típusait, tevékenységüket és a használatukkal kapcsolatos döntési lehetőségeit.

Sütik és hasonló technológiák, webjelzők és visszaállítható eszközazonosítók

A sütik olyan kicsi adatfájlok, amelyeket általában az eszközön tárolnak, amikor webhelyeket és online szolgáltatásokat böngész és használ. Más technológiákat is használunk, például beépülő modulokat (ilyen a HTML5, IndexedDB és a WebSQL). A sütikhez hasonlóan ezek az egyéb technológiák is kis mennyiségű adatot tárolhatnak az eszközén. A webjelzők (más néven pixelek) gyakran a sütikkel együtt működnek. Sok esetben a sütik elutasítása rontja a sütikhez társított webjelzők hatékonyságát.

Ha mobileszközön, táblagépen vagy streaming médiaeszközön használja a Solvenest alkalmazást, akkor az eszközéről visszaállítható eszközazonosítót gyűjthetünk. A visszaállítható eszközazonosítók (más néven hirdetési azonosítók) hasonlóak a sütikhez, és számos mobileszközön és táblagépen megtalálhatók (például az Apple iOS-eszközökön a "Hirdetők azonosítója" (vagy IDFA) és az Android-on a "Google Advertising ID" eszközök) és bizonyos streaming médiaeszközök. A sütikhez hasonlóan a visszaállítható eszközazonosítókat használják az online hirdetések relevánsabbá tételéhez, valamint elemzési és optimalizálási célokra.

 

Miért használunk ilyen technológiákat?

Az ilyen típusú technológiákat különféle okokból használjuk, például megkönnyítjük szolgáltatásaink elérését azáltal, hogy emlékezünk önre, amikor visszatér; szolgáltatásaink nyújtása, elemzése, megértése és továbbfejlesztése céljából; feltételeink betartatása, a csalás megelőzése; a webhely teljesítményének javítása, a látogatók forgalmának és az oldalunkon végzett tevékenységek figyelemmel kísérése; marketing és reklámozásunk megvalósítása és testreszabása, valamint az e-mailjeinkkel, marketingkampányaikkal és online hirdetéseinkkel való interakciók megértése harmadik felek webhelyein.

Annak érdekében, hogy jobban megértse, hogyan használjuk a sütiket és a visszaállítható eszközazonosítókat, kérjük, olvassa el az alábbi információkat:

 

Alapvető sütik:

Ezek a sütik feltétlenül szükségesek weboldalunk vagy online szolgáltatásunk biztosításához. Például mi és Szolgáltatóink felhasználhatjuk ezeket a sütiket tagjaink hitelesítésére és azonosítására, amikor webhelyeinket és alkalmazásainkat használják, hogy szolgáltatásainkat nekik tudjuk nyújtani. Ezenkívül segítenek a Felhasználási Feltételeink betartásában, a csalások megelőzésében és a szolgáltatásunk biztonságának fenntartásában.

Teljesítmény- és funkcionalitási sütik:

Ezek a sütik segítenek nekünk az online élmény testreszabásában és javításában a Solvenest segítségével. Például segítenek nekünk megjegyezni az ön preferenciáit, és megakadályozzák, hogy újra be kelljen írnia a korábban megadott információkat (például a tagfeliratkozás során). Ezeket a sütiket arra is felhasználjuk, hogy információkat gyűjtsünk (például népszerű oldalak, konverziós arányok, megtekintési minták, átkattintási és egyéb információk) arról, hogy látogatóink miként használják a Solvenest szolgáltatást, hogy tovább javítsuk és személyre szabhassuk weboldalunkat, szolgáltatásainkat. Az ilyen típusú sütik törlése szolgáltatásunk korlátozott működését eredményezheti.

Hirdetési sütik és visszaállítható eszközazonosítók:

Ezek a sütik és a visszaállítható eszközazonosítók információkat tartalmaznak az ön által használt más webhelyek és alkalmazások használatáról, a hirdetésekre és e-mailekre adott válaszáról. Ezek segítenek az ön számára relevánsabb hirdetések megjelenítésében, valamint elemzési és optimalizálási célokat szolgálnak. Az ilyen típusú hirdetéseket "érdeklődésen alapuló hirdetéseknek" nevezik. A szolgáltatásunkhoz kapcsolódó hirdetési sütik Szolgáltatóinké.

Ezen technológiák használatával kapcsolatban néhány olyan webhely és alkalmazás, ahol hirdetünk, valamint olyan reklámtechnikai vállalatok, amelyeket hirdetéseink megvásárlásához, kézbesítéséhez, optimalizálásához és / vagy méréséhez használunk (együttesen: „Hirdetési Partnereink”) korlátozott információkat kap tőlünk a kampánycélzás, -mérés és -optimalizálás részeként (pl. a regisztráció és a webhelylátogatás során végrehajtott lépések vagy az alkalmazás megnyitási / telepítési információi).

Az ilyen típusú információk gyakori felhasználása a hirdetési kampányok hatékonyságának és optimalizálásának megítélése, lehetővé téve Hirdetési Partnereink számára, hogy megállapítsák, ha egy hirdetés megtekintője később feliratkozott szolgáltatásunkra. Egy másik általános használat annak biztosítása, hogy ne jelenítsünk meg olyan hirdetéseket, amelyek arra késztetik az egyéneket, hogy regisztráljanak a Solvenest szolgáltatásra, ha ők már a Solvenest felhasználói.

 

Megjegyzés:

Ez az adatvédelmi tájékoztató automatikusan vonatkozik az összes, a Solvenesthez társított webhelyre, különösen a Solvenest szolgáltatás játékaihoz létrehozott webhelyekre.

 

Kapcsolati adatok

Cégnév:                              Solvenest Kft

Adószám:                           27933374-2-13

Cégjegyzékszám:              13 09 205533

Székhely:                            HUNGARY, Budapest, 2141 Csömör, Bence utca 13.

Email:                                  info@solvenest.com

 

Utolsó módosítás dátuma: 2020. november 9

 

Új verzió érhető el
A frissítéshez töltsd újra az oldalt!