Felhasználási feltételek / Terms of Use

A Solvenest személyre szabott előfizetési szolgáltatást nyújt, amely lehetővé teszi a felhasználói számára, hogy interaktív játékokhoz („Solvenest tartalom”) férjenek hozzá. Az említett játékokhoz kapcsolódóan létrehozott online és letölthető tartalmakat beleértve, de nem kizárólagosan, szöveges dokumentumokat, videókat, multimédiás tartalmakat, weboldalakat és futtatható programokat érnek el.

A jelen Felhasználási Feltételek szabályozzák szolgáltatás használatát. A jelen Felhasználási Feltételekben használt "Solvenest szolgáltatás", "szolgáltatásunk" vagy "szolgáltatás" a Solvenest interaktív játékait és rendelkezésre bocsájtott tartalmait jelentik, beleértve az összes funkciót, ajánlást és véleményt, a weboldalt és a felhasználói felületeket, valamint a szolgáltatásunkhoz kapcsolódó összes tartalmat és szoftvert.

 

Általános információk

1.1   A Solvenest alternatív valóság játékokat kínál, amelyek elmossák a valóság és a fikció közötti határt. Minden játék, a továbbiakban „történetek”, egy vagy több „fejezetből” áll, és minden fejezet egy vagy több kérdésből áll.

1.2   A játékok időszaktól függően egyösszegben megvásárolhatók, vagy havi előfizetéses modellben fejezetenként érhetőek el.

1.3   A játékos a Solvenest tartalomkönyvtárából kiválaszthat egy történetet, mely a kiválasztást követően automatikusan elindul. A kiválasztott történetben az egyes fejezetekhez tartozó kérdések megválaszolásával haladhat előre. Ha az adott fejezetben szereplő összes kérdést megválaszolta, függetlenül a válaszok helyességétől, a fejezet véget ér. A következő fejezet a előfizetés esetén a pénzlevonást követően automatikusan, vagy a fejezet megkezdésétől számított 30 naptári nap elteltével válik elérhetővé, egyösszegű vásárlás esetén azonnal elérhető a játékos számára.

1.4   Ha nem sikerül befejeznie egy fejezetet a következő fejezet megnyitásáig, a következő fejezet azonnal elérhetővé válik a játékos számára, amint megválaszolja az aktuális fejezet összes kérdését, függetlenül a válaszok helyességétől.

1.5   Előfizetés esetén amikor egy történet véget ér (azaz: az összes fejezet elérhetővé vált az adott történeten belül, és megkezdődött egy újabb számlázási ciklus), kiválaszthat egy másik történetet a könyvtárból, vagy a Solvenest automatikusan választhat egyet a játékosok számára, amennyiben nem mondja le az előfizetését (lásd: Számlázás és előfizetés lemondása).

Tagság (előfizetés)

2.1  A Solvenest tagsága a tagság felmondásáig tart. A Solvenest szolgáltatás használatához internet-hozzáféréssel, személyi számítógéppel, laptoppal vagy más hasonló eszközzel, valamint okostelefonnal kell rendelkeznie. Emellett meg kell adnia egy vagy több fizetési módot. A fizetési mód egy aktuális, érvényes, elfogadott fizetési módot jelent, melyet időről időre frissíthet, és mely magában foglalhatja a fizetések egy harmadik fél által történő feldolgozását. Hacsak nem mondja le tagságát a számlázási dátum előtt, felhatalmaz minket arra, hogy a következő számlázási ciklusra vonatkozó tagsági díjat felszámoljuk a játékos fizetési módjára (lásd: Lemondás).

2.2  Többféle tagsági konstrukciót kínálhatunk, beleértve speciális promóciós konstrukciókat vagy harmadik felek által felajánlott tagsági konstrukciókat saját termékeik és szolgáltatásaik nyújtásával együtt. Néhány tagsági konstrukció eltérő feltételekkel és korlátozásokkal rendelkezhet, amelyeket a regisztrációkor vagy a tagsága fennállása során bocsájthatunk a játékosok rendelkezésére. A Solvenest tagságával kapcsolatos konkrét részleteket meglátogathatja weboldalunkon, és bejelentkezéskor ellenőrizheti jelenlegi fizetési konstrukcióját.

 

Ingyenes próbaidőszak

3.1  A Solvenest tagság kezdődhet ingyenes próbaverzióval. Az ingyenes próbaidőszak feltételeit a regisztráció során határozzuk meg, és célja, hogy új tagok és bizonyos korábbi tagok kipróbálhassák a szolgáltatást.

3.2  Az ingyenes próbaidőszak elérhetőségét a Solvenest saját belátása szerint határozza meg, valamint korlátozhatjuk a jogosultságot vagy az időtartamot az ingyenes próbaverzióval való visszaélések megakadályozása érdekében. Fenntartjuk a jogot, hogy visszavonjuk az ingyenes próbaidőszakhoz való hozzáférést és felfüggesszük a fiókját, amennyiben úgy ítéljük meg, hogy a játékos arra nem jogosult. A jogosultság megállapításához felhasználhatunk olyan információkat, mint például a játékos felhasználói eszközének azonosítója, a fizetési módja vagy a fiókjához rendelt e-mail címe, amelyet egy meglévő vagy korábbi Solvenest tagság során használtak. Az ingyenes próbaidőszak nem minden esetben vonható össze más promóciós ajánlatainkkal.

 

Számlázás és előfizetés lemondása

4.1  Számlázási ciklus előfizetés esetén: A Solvenest szolgáltatás tagsági díját a játékos fizetési módjára terheljük a fiókjában megadott számlázási napon. A számlázási ciklus hossza attól függ, hogy milyen típusú előfizetést választ a szolgáltatásra való regisztráció során. Bizonyos esetekben a fizetési dátum változhat, például, ha a fizetést nem sikerült rendezni. Látogasson el weboldalunkra, és kattintson a felhasználói profilra a következő fizetési dátum megtekintéséhez.

Amennyiben az adott játékot egyösszegben vásárolja meg, az esetben a sikeres pénzügyi teljesítést követően azonnal hozzáférést kap a kiválasztott játékhoz, illetve megkapja a vonatkozó számlát is. A megvásárolt játék időkorlátozás nélkül rendelkezésére fog állni.

4.2  Fizetési módok: Az ingyenes próbaidőszakot követően (ha elérhető a játékosok számára) a Solvenest szolgáltatás igénybevételéhez meg kell adnia egy vagy több fizetési módot. Ezzel engedélyez minket, hogy a számlájához társított bármely fizetési módon keresztül felszámítsuk a tagsági díjat abban az esetben, ha az elsődleges fizetési mód elutasításra kerülne, vagy ha már nem áll rendelkezésünkre előfizetési díjának megfizetésére. A behajtatlan összegekért a játékos továbbra is felelős. Ha a fizetés technikai hiba, a kártya lejárata, vagy elégtelen fedezet miatt vagy más okból nem sikerül, és nem törli fiókját, akkor felfüggeszthetjük a szolgáltatáshoz való hozzáférését, amíg nem ad meg egy érvényes fizetési módot. Egyes fizetési módok esetében a tranzakció feldolgozói bizonyos díjakat számíthatnak fel a játékosnak, például külföldi tranzakciós díjakat vagy más, a fizetési mód feldolgozásával kapcsolatos díjakat. A helyi adók díjai az adott országtól függően változhatnak. További részletekért forduljon a fizetési mód szolgáltatójához.

4.3  Fizetési módok frissítése: A fiókjába belépve frissítheti fizetési módjait. A fizetési módokat a pénzforgalmi szolgáltatók által szolgáltatott információk alapján is frissíthetjük. Minden frissítést követően felhatalmaz minket, hogy továbbra is felszámoljuk az alkalmazandó fizetési módo(ka)t.

4.4  Lemondás: Bármikor lemondhatja a Solvenest tagságot, és a számlázási időszak végéig továbbra is hozzáférhet a Solvenest szolgáltatáshoz. A befizetések nem visszatéríthetők, és nem nyújtunk visszatérítést vagy jóváírást részleges havi tagsági időszakokra vagy Solvenest tartalmakra. Az előfizetés lemondásához lépjen be a fiókjába, majd kövesse az előfizetés lemondásának lépéseit. Ha lemondja tagságát, fiókja automatikusan bezárul a jelenlegi számlázási időszak végén. Ha fizetési módként egy harmadik félnél használt fiókjával regisztrált a Solvenest szolgáltatásra, és fel akarja mondani a Solvenest tagságát, akkor ezt valószínűleg a harmadik félen keresztül kell megtennie, például meglátogatva fiókját az érintett harmadik félnél, és kikapcsolva az automatikus megújítást, vagy leiratkova a Solvenest szolgáltatásról az adott harmadik félen keresztül.

Adott játék egyösszegben történő megvásárlása esetében a vásárló hozzáférést kap a kiválasztott játékhoz és egyúttal lemond az elállás lehetőségéről.

4.5  Az árak és előfizetési konstrukciók változásai. Időről időre megváltoztathatjuk előfizetői konstrukcióinkat és szolgáltatásunk árát; azonban az árváltozások vagy az előfizetési konstrukciók változásai legkorábban az értesítéstől számított 30 nap elteltével válnak érvényessé.

 

A Solvenest szolgáltatás

5.1  A Solvenest szolgáltatást csak a 16. életévüket betöltött személyek használhatják. Fiatalabb személyek kizárólag felnőtt felügyelete mellett használhatják a szolgáltatást.

5.2  A Solvenest szolgáltatás és a szolgáltatáson keresztül elérhető bármilyen tartalom kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra szolgál, és nem osztható meg a háztartáson kívüli magánszemélyekkel. A Solvenest tagság ideje alatt korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható jogot biztosítunk a Solvenest szolgáltatáshoz való hozzáférésre és a Solvenest tartalmak játszására. A fentiek kivételével semmilyen jog, tulajdonjog vagy felhasználási jog nem ruházható át a játékosra. A játékos vállalja, hogy nem használja a szolgáltatást nyilvános előadásokhoz.

5.3  A Solvenest szolgáltatást, beleértve a tartalomkönyvtárat is, rendszeresen frissítjük. Ezenkívül folyamatosan teszteljük szolgáltatásunk különböző aspektusait, beleértve a weboldalunkat, a felhasználói felületeket, a promóciós funkciókat és a Solvenest tartalom elérhetőségét.

5.4  A játékos vállalja, hogy nem archiválja, nem sokszorosítja, nem terjeszti, nem módosítja, nem jeleníti meg, nem teszi közzé, nem engedélyezi, nem hoz létre származékos műveket, nem kínálja eladásra (kivéve a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten megengedett eseteket) a Solvenest szolgáltatást és tartalmait. Azt is vállalja, hogy nem kerüli meg, nem távolítja el, nem változtatja meg vagy nem hiúsítja meg a Solvenest szolgáltatás tartalomvédelmét; nem használ robotot, tartalombányász szoftvert vagy más automatizált eszközt a Solvenest szolgáltatás eléréséhez; a Solvenest szolgáltatáson keresztül elérhető szoftverek, egyéb termékek vagy folyamatokat nem fejti vissza vagy elemzi; nem helyez be kódot vagy szkriptet, valamint semmilyen módon nem manipulálja a Solvenest szolgáltatás tartalmát; valamint nem használ semmilyen adatbányászati, adatgyűjtési vagy kinyerési módszert. Ezenkívül vállalja, hogy nem tölti fel, nem posztolja, nem küldi e-mailben, vagy más módon továbbít olyan tartalmakat, melyek a szolgáltatáshoz kapcsolódó számítógépes szoftverek, hardverek vagy telekommunikációs berendezések működésének megszakítására, megsemmisítésére vagy korlátozására alkalmas tartalmakat, beleértve a szoftveres vírusokat vagy bármely más egyéb számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat. Felmondhatjuk vagy korlátozhatjuk szolgáltatásunk használatát, ha megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket, vagy ha a szolgáltatás felhasználásában illegális vagy csalárd módon vesz részt.

5.5  A Solvenest szoftvert a Solvenest fejlesztette. Ez a szoftver eszközönként és adathordozónként eltérhet, valamint a funkcionalitás és a funkciók eszközönként is eltérhetnek. A játékos tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használatához harmadik féltől származó szoftverekre lehet szükség, amelyekre harmadik fél licencei vonatkoznak.

5.6  A Solvenest fiókot létrehozó tag, akinek a fizetési módját terhelik (a "Fiók tulajdonos"), hozzáféréssel rendelkezik és felügyelheti a Solvenest fiókot és azokat az eszközöket, amelyek a szolgáltatásunkhoz való hozzáférésre szolgálnak, és felelős a Solvenest fiókon keresztül végzett tevékenységekért. A fiók feletti ellenőrzés fenntartása és a fiókhoz való hozzáférés megakadályozása érdekében a fiók tulajdonosnak fenn kell tartania az irányítást a szolgáltatás eléréséhez használt eszközök felett, és senkinek nem szabad felfednie a fiókhoz társított fizetési módjának jelszavát vagy részleteit. Felelős azért, hogy frissítse és fenntartsa a fiókjával kapcsolatos, számunkra megadott információkat. Megszüntethetjük fiókját, vagy felfüggeszthetjük fiókját annak érdekében, hogy megvédjük, a Solvenest vagy partnereinket a személyazonosság-lopás vagy más csaló tevékenység ellen.

5.7  A Solvenest webhely használatával és/vagy a Solvenest szolgáltatásra való előfizetéssel visszavonhatatlanul és örökös időre lemond a csoportos keresethez való jogára, és vállalja, hogy minden jogi vitát egyénileg rendez.

5.8  A webhely használatával és/vagy a Solvenest által létrehozott történetek játszásával elfogadja, hogy a Solvenest nem vállal felelősséget semmilyen pénzügyi kárért, pszichológiai kárért vagy személyi sérülésért, amely közvetlenül vagy közvetve a Solvenest történetek játszásából származik.

5.9  A Solvenest történetek célja, hogy a valóságot imitálják, valamint elmossák a valóság és a fikció közötti határokat. A történetekhez készített tartalom nyomasztó témákat, felkavaró képeket, trágár beszédet, részleges meztelenséget, villogó fényeket és/vagy hirtelen ijesztéseket („jump scare”) tartalmazhat. A szolgáltatások használatával kifejezetten elfogadja, hogy megértette a játékkal járó kockázatokat, szellemileg és fizikailag alkalmas a játékra, és hogy a Solvenest semmilyen formában nem tehető felelőssé, ha a játékost ezek miatt bármilyen káros hatás éri.

5.10    A Solvenest tartalmak hivatkozhatnak harmadik felek webhelyeire és/vagy tartalmazhatnak linkeket harmadik felek által üzemeltetett webhelyekre. A Solvenest semmilyen módon nem felelős ezeknek a webhelyeknek a tartalmáért vagy viselkedéséért; ezen webhelyek felhasználása során az adott webhelyek Általános Szerződési Feltételei érvényesek.

 

Titoktartás

6.1  A Solvenest szolgáltatások használatával a játékos vállalja, hogy soha nem ad ki semmilyen információt a webhelyen elérhető történetekről harmadik feleknek, különös tekintettel a fejezetekben található kérdésekre adott helyes válaszokra.

6.2  A Solvenest fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a játékos fiókját, ha bizonyítékot szerez arra, hogy a történet elemeit (karakternevek, cselekménypontok, cselekményfordulatok, kérdésekre adott válaszok stb.) bármilyen harmadik félnek nyilvánosságra hozta, függetlenül attól, hogy az adott fél tagja-e a Solvenest szolgáltatásnak.

6.3  Ha a történet főbb elemeit nyilvánosságra hozza, a Solvenest jogi lépéseket kezdeményezhet a játékos ellen, és felelős lehet az információszivárgás által okozott esetleges pénzügyi károkért, arányosan azzal, hogy hányan szerzik meg a kiszivárgott információkat a tevékenységének eredményeként.

 

Egyéb rendelkezések

7.1  Irányadó jog: A jelen Felhasználási Feltételeket a magyar törvények szabályozzák és értelmezik. Ezek a feltételek nem korlátozzák azokat a fogyasztóvédelmi jogokat, amelyekre a lakóhelye szerinti ország kötelező törvényei alapján jogosult lehet.

7.2  Kéretlen tartalmak: Solvenest nem fogad kéretlen tartalmakat és javaslatokat a jelenlegi és jövőbeni Solvenest történetekre vonatkozóan és nem felelős bárminemű hasonlóságért a történetek tartalmaiban és a kéretlenül beküldött tartalmakban és ötletekben.

7.3  Vevőszolgálat: Ha további információra van szüksége szolgáltatásunkról és annak funkcióiról, vagy ha segítségre van szüksége a fiókjával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailben vagy chaten keresztül. Bizonyos esetekben az ügyfélszolgálat leginkább egy távoli hozzáférést támogató eszköz segítségével tud segíteni a játékosoknak, amelyen keresztül teljes hozzáférést szerzünk számítógépéhez. Ha nem akarja, hogy hozzáférjünk számítógépéhez, akkor nem szabad hozzájárulnia ahhoz, hogy a távelérési eszközön keresztül támogatást nyújtsunk, mi pedig más módon segítünk.

7.4  Túlélés: Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezését érvénytelennek, illegálisnak vagy végrehajthatatlannak tekintik, a fennmaradó rendelkezések érvényessége, törvényessége és végrehajthatósága teljes mértékben érvényben marad.

7.5  A felhasználási feltételek módosítása: A Solvenest időről időre megváltoztathatja ezeket a felhasználási feltételeket. Legalább 15 nappal értesíti az előfizetőket, mielőtt az ilyen változások érintenék őket.

7.6  Elektronikus kommunikáció: A számlával kapcsolatos információkat (pl.: fizetési engedélyek, számlák, jelszó vagy fizetési mód megváltoztatása, megerősítő üzenetek, értesítések) csak elektronikus formában küldünk ki a játékosoknak, például e-mailben a regisztráció során megadott e-mail címére.

7.7  Jogi nyilatkozat: Minden Solvenest történet a képzelet szüleménye. A nevek, karakterek, vállalkozások, helyek, események, helyszínek és események a szerző fantáziájának termékei, vagy azok fiktív módon kerülnek felhasználásra. Bármilyen hasonlóság a tényleges személyekkel, élőkkel vagy halottakkal, vagy tényleges eseményekkel, pusztán a véletlen műve.

 

Nyilatkozat:

A jelen Felhasználási Feltételek automatikusan érvényesek a Solvenesthez társított összes webhelyre, különösen a Solvenest szolgáltatás történeteihez létrehozott webhelyekre.

 

Kapcsolati adatok

Cégnév:                          Solvenest Kft

Adószám:                       27933374-2-13

Cégjegyzékszám:          13 09 205533

Székhely:                        HUNGARY, Budapest, 2141 Csömör, Bence utca 13.

Email:                                  info@solvenest.com

 

Utolsó módosítás dátuma: 2021. június 23.

Új verzió érhető el
A frissítéshez töltsd újra az oldalt!